Terespolska Platforma Kultury

O Projekcie

logo serwisu Terespolska Platforma Kultury          herb Terespola          logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu
TERESPOLSKA PLATFORMA KULTURY

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu jest pomysłodawcą i realizatorem regionalnego serwisu internetowego o tematyce kulturalnej, który funkcjonuje pod adresem: www.terespolskaplatformakultury.pl 

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu (www.mokterespol.com) pełni również funkcję REDAKCYJNĄ nad powstałym portalem.

Portal łączy ze sobą z jednej strony WOLONTARIUSZY, którzy aktywnie zdobywają informacje i prowadzą wywiady z lokalnymi ARTYSTAMI i TWÓRCAMI. Z drugiej strony natomiast łączy ARTYSTÓW i TWÓRCÓW z lokalną społecznością - mieszkańcami Terespola i okolic, którzy żywo są zainteresowani działalnością kulturalną, artystyczną i historyczną Terespola i najbliższego regionu.

Portal daje możliwości nieograniczonego terytorialnie zasięgu promocji artystów i twórców działających w Terespolu i jego okolicach.

Serwis powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Plansza Program Dotacyjny Kultura w sieci

Artykuły